Het VoedingsKabinet

Onderbouwd voedings- & leefstijladvies voor kinderen en volwassenen.

Als therapeuten kijken we naar jou in jouw totaliteit.

De klacht is namelijk nooit echt het probleem, wél een signaal.

We richten ons vooral van kinderen tot volwassen mensen met chronische aandoeningen en mensen die wensen te werken rond preventieve gezondheid en lichaamsbeeld.

Daarnaast bieden we ondersteuning bij eetproblemen bij kinderen en jongeren, al dan niet met een neurobiologische ontwikkelingsproblematiek.

Onze focus ligt voornamelijk op voeding, maar we kijken ook naar andere pijlers zoals slaap, stress, beweging en het algemeen welbevinden.

Het vertrekpunt is steeds jouw huidige levensstijl en problematiek. Van hieruit proberen we via diepgaande, uitgebreide vraagstelling en actief luisteren een beeld te krijgen van de mogelijke oorzaken en achterliggende problematiek van jouw klacht(en). Wij werken niet via een "quick fix".

We stellen op maat kleine haalbare doelen op, in samenspraak met jou, om zo je gezondheid te verbeteren en ondersteunen. Ons motto is dan ook "do what works for you".

Onze kennis is niet alleen een combinatie van studies en bijscholingen, wetenschappelijke literatuur en veel boeken, maar ook een samenraapsel van onze eigen ervaringen. We werken vanuit een wetenschappelijk kader en hechten hier ook veel belang aan. Daarnaast vinden we het minstens even belangrijk om te luisteren naar onze intuïtie en onze opgedane kennis door ervaring. Op deze manier kunnen we jou verder helpen en ondersteunen.

Mee te brengen zo mogelijk :

 • Medische verslaggeving
 • Laatste laboresultaten
 • Medicatielijst


Adolescenten en volwassenen.

Intakegesprek

 • Diepgaande anamnese : 60 - 80 minuten.
 • Uitgebreide analyse van uw huidige levensstijl.
 • Meting met een bio-elektrische-impedantie-analyse.
 • We brengen de oorzaak van de klacht in kaart.
 • Contact en samenwerking met de huisarts, specialist of andere betrokken behandelaar volgens noodzaak.
 • Uitwerking van uw behandelplan ,waaronder het voedingsplan.

Opvolging 1 & 2

 • Bespreking analyse en voedingsplan.
 • Meting met een bio- elektrische impedantie weegschaal.
 • Aanpassingen worden gemaakt in het behandelplan.

Opvolging 3 & verder

 • Persoonlijke opvolging en coaching.
 • Meting met een bio-elektrische impedantie weegschaal.
 • Bijsturing waar nodig.

Meer info?

Orthomoleculaire therapie

Voeding & Gezondheid

Opvolging Diabetespatiënten

Prijs : 

 • Intakegesprek : €70
 • Opvolgingsgesprekken : €60/60' of €30/30'

Kinderen en jongeren van 0 - 16 jaar.

1. Intakegesprek

Met de ouders in de praktijk of tijdens een huisbezoek in de regio.

 • Moeilijk eetgedrag
 • Eetproblemen 
 • Picky eating, ARFID
 • Eetproblemen bij Autisme
 • Hechtingsproblemen 

2. Informatie verzamelen

Contact met de huisarts, pediater, psycholoog, instelling, logopedist, enz.

Zo nodig wordt een sensorisch profiel opgemaakt.

3. Observatie eetmoment

We organiseren een of meerdere observatiemomenten tijdens de maaltijd. Dit kan op school, in de crèche of thuis.

4. Uitwerken strategie

Samen aan de slag met een uitgewerkt plan.

5. Evaluatiemoment

Wat werkt, wat werkt niet? Tijd voor bijsturing, doorverwijzing of overleg? 

Deze evaluatiemomenten gaan meestal door in de praktijk.

6. Aanpassen en successen toejuichen !

Zo nodig worden er aanpassingen gemaakt in het behandelplan. 

Dit kan in samenwerking met project 'BinnensteBuiten'.

Prijs:

 • Intakegesprek : €45 ( +€5 bij een huisbezoek )
 • Opvolgingsgesprek : €45