Diabetes Mellitus

Diabeteseducatie - opstarttraject 

Meer informatie betreffende het OPstarttraject;

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/opstarttraject-diabetes-vanaf-1-januari-2024-wat-verandert-er-voor-zorgverleners

Het opstarttraject is er voor alle personen met diabetes type 2 die niet in een ander diabeteszorgsysteem behandeld worden. 

Ook personen met diabetes type 2 in remissie kunnen beroep doen op het opstarttraject.  

Diabeteseducatie - zorgtraject 

Momenteel in samenwerking met een andere praktijk.

Binnenkort in de eigen praktijk te Menen of in praktijk PILAAR te Tielt.

Diabetes & voeding 

In de praktijk proberen we een overzicht te maken van wat een cliënt reeds probeerde alsook wat de mogelijkheden zijn in de huidige algemene gezondheidstoestand.

Op basis van al deze informatie stellen wij een behandelplan op die tijdig geëvalueerd wordt.

Het volledige aanbod rond voeding kan u terugvinden op onderstaande pagina's :
Voeding & Gezondheid.  en Voeding


Diabetes & voetzorg 

In de praktijk voorzien we ook professionele voetzorg.

Er is een terugbetaling bij meerdere mutualiteiten.

Het volledige aanbod rond voetzorg en verpleegkundige handelingen kan u terugvinden op onderstaande pagina: Voetzorg

Psychologische ondersteuning 

Begeleiding bij een psycholoog of therapeut kan u helpen om u psychisch beter te voelen ,maar kan ook bijdragen aan een betere regulatie van uw diabetes.

U kan een gesprek vragen bij de psycholoog.

Er is een vaste samenwerking met praktijk PILAAR te Tielt ,maar ook met enkele psychologen uit de regio.

Klik hier voor meer informatie.