Diabetes

Type 1  & 2

Diabeteseducatie i.h.k.v. een voortraject :

Een patiënt krijgt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij​ :
1. een verstrekking 102852 "Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject" heeft

2. behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:

∎ leeftijd 15-69 jaar EN

∎ cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als BMI > 30 EN/OF Arteriële hypertensie

3. een voorschrift van de huisarts heeft​.

https://www.diabetes.be/nl/leven-met-diabetes/behandeling-van-diabetes/zorgsystemen-en-voorzieningen#top


Diabetes & voeding.

In de praktijk proberen we een overzicht te maken van wat een patiënt reeds probeerde alsook wat de mogelijkheden zijn in de huidige algemene gezondheidstoestand.

Op basis van al deze informatie stellen wij een behandelplan op die tijdig geëvalueerd wordt.

Het volledige aanbod rond voeding kan u terugvinden op onderstaande pagina :

https://www.praktijkgrusonia.be/voeding-gezondheid/


Het programma: "Diabetes type 2 omkeren".

Dit is een effectieve leefstijlbehandeling gericht op (volledige) medicatieafbouw voor mensen met diabetes type 2. 

Onderzoek laat zien dat interventies in leefstijl bij diabetes type 2 - patiënten wel degelijk effect heeft.

Tijdens het programma ga je individueel of met anderen, onder professionele begeleiding van een psycholoog, verpleegkundige en/of diëtist, aan de slag met jouw leefstijlverbetering.


Diabetes & voetzorg.

In de praktijk voorzien we ook professionele voetzorg.

Er is een terugbetaling bij meerdere mutualiteiten. 

Het volledige aanbod rond voetzorg en verpleegkundige handelingen kan u terugvinden op onderstaande pagina :

https://www.praktijkgrusonia.be/voetzorg-verpleegkunde/


Diabetes & psychologische begeleiding.

Begeleiding bij een psycholoog kan u helpen om u psychisch beter te voelen ,maar kan ook bijdragen aan een betere regulatie van uw diabetes.

U kan een gesprek vragen bij de psycholoog.

Er is een vaste samenwerking met praktijk PILAAR te Tielt.

https://praktijkpilaar.be/


Praktijk Grusonia is professioneel lid van de Diabetes Liga.
Zo nodig wordt er multidisciplinair samengewerkt met uw andere behandelaar.