Het VoedingsKabinet.

Cabinet de Nutrition

EVENWICHTIGE VOEDING, CRUCIAAL VOOR GOEDE GEZONDHEID.

Een gezond en gevarieerd voedingspatroon geeft kracht, levenslust en vitaliteit én behoedt je tevens voor tal van ziekten en kwaaltjes.
Ook verdient voeding een prominentere plaats bij de behandeling van allerlei chronische ziekten en kan een belangrijke bijdrage leveren aan een betere gezondheid.

De gevolgen van ongebalanceerde voeding wegen vaak zwaar door op het leven van de cliënt en zijn of haar omgeving. 

Gezonde voeding vormt een hoeksteen voor een optimale lichamelijke balans.

Klachten en ziektebeelden worden tegenwoordig complexer. Door de verhoogde druk is er bij mensen een toenemend bewustzijn van hun eigen gezondheid en de rol van voeding.

 Voeding is een relatief eenvoudige manier om preventief en zelfstandig aan gezondheid te werken. De beste dokter staat in de keuken!

Een gezond eetpatroon is echter niet voor iedereen hetzelfde.

Iedere cliënt en zijn problematiek is verschillend en vraagt om een advies op maat met specifieke aandachtspunten.
Hierbij wordt rekening gehouden met medische achtergrond, persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Je kan bij ons terecht voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op vragen rond voeding of persoonlijk voedingsadvies.Wat zijn de indicaties?

 • Begeleiding bij gezonde voeding.
 • Begeleiding bij gewichtscontrole.
 • Begeleiding bij overgewicht.
 • Begeleiding bij obesitas.
 • Voedingsadvies bij hart- en vaatziekten, verhoogd cholesterol (hyperlipidemie), hoge bloeddruk.
 • Voedingsadvies bij zwangerschap (wens).
 • Voedingsadvies tijdens borstvoedingsperiode.
 • Voedingsadvies bij spijsverteringsklachten: Maagklachten o.a. reflux, oesofagitis, Darmklachten o.a. Prikkelbare darmsyndroom (PDS), obstipatie, diarree,...
 • Lekkende Darm Syndroom (Leaky Gut). 
 • Voedingsadvies bij allergieën en intoleranties (coeliakie).
 • Voedingsadvies bij kinderen.
 • Vermoeidheid, lusteloosheid, slapeloosheid.
 • Chronische pijn.
 • Blijvende voedingstekorten.
 • Preventief voedings- en leefstijladvies voor een optimale gezondheid en om klachten te voorkomen.

Hoe gaan we te werk?

 • Intakegesprek : medische voorgeschiedenis. 
 • Volledige bodyscan met de Tanita weegschaal.
 • Contact met arts, specialist of andere betrokken partijen indien gewenst.
 • Aanvullende onderzoeken zoals stoelgangsstaal, urineonderzoek, bloedafname, glycemie, meten van de buikomtrek,...
 • In kaart brengen van de oorzaak van uw klacht. 
 • Opstellen behandelplan : voeding, beweging, onderbouwd advies en eventueel suppletie.
 • Evaluatie op maat van cliënt. ( online, mail, consult )
 • Zo nodig aanpassing van de behandeling, overleg met betrokken partijen,...

Prijs : 

 • € 55 per sessie, inclusief behandelplan. 
 • 45-60 minuten.
 • Tegemoetkoming bij Solidaris en Helan.

Opleiding :

 • Verpleegkunde , specialisatiejaar psychiatrie.
 • Orthomoleculair Therapeut volgens de klinische PNI. 
 • Voedingsconsulent via de Wellness Academie.

Bijscholing :

 • Hormoonbalans. ( kPNI B. )
 • Fibromyalgie. ( kPNI B. )
 • Cortisol & metabool syndroom. ( kPNI B. )
 • Slaapproblemen , oorzaak & herstel. ( kPNI B. )
 • Bonusan productinformatiedag. ( kPNI B. )
 • Congres van het kind, kPNI Belgium.
 • Gewrichtsklachten bij jong en oud: immuniteit versus slijtage. ( Pures )
 • Dermatologische problematieken . ( Pures ) 
 • Oplossingsgericht werken met chronische aandoeningen, Korzybski.
 • Eating Psychology Coach , COE. 
 • Micronutrients & Diet, Stanford Medicine.
 • Eetproblemen bij jonge kinderen, IMH Nederland.
 • Congres " pijn en vermoeidheid " ( kPNI B. ) 

Ter info : https://www.kpnibelgium.com/


C.C. de Steiger :

In het C.C. geef ik enkele keren per jaar een vorming.

https://www.ccdesteiger.be/nl/vorming.html


Diabeteseducatie i.h.k.v. een voortraject :

Een patiënt krijgt toegang tot terugbetaalde verstrekkingen educatie op voorwaarde dat hij​ :

1. een verstrekking 102852 “Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject” heeft
2. behoort tot een subdoelgroep die beantwoordt aan de volgende criteria:
∎ leeftijd 15-69 jaar EN
∎ cardiovasculaire risicofactor gedefinieerd als BMI > 30 EN/OF Arteriële hypertensie
3. een voorschrift van de huisarts heeft​.Meer informatie of een consultatie plannen? Laat hieronder uw gegevens na en dan contacteren wij u.

Licentiepraktijk - MBOG