Sarah Hermans

portfolio

Expertise:

 • Neurobiologische ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren, al dan niet gediagnosticeerd. ( Autisme, ADHD, ADD, TOS , mentale en of motorische retardatie. )
 • Plannen en organiseren a.d.h.v. pictogrammen en andere hulpmiddelen bij ouders, kinderen en leerkrachten.
 • Levend verlies bij ouders, brussen en volwassenen.
 • Rouwverwerking bij kinderen en volwassenen.
 • Diabetes Mellitus type 2: oorzaak en behandeling/ opvolging.
 • Verpleegkundige zorgen, aanbod totaalzorg vanuit een oplossingsgerichte en integratieve visie. Dit omvat onder andere verpleegtechnische zorg en voetzorg.

Werkervaring:

 • 2011 - 2014: Sint Amandus Beernem, gerontopsychiatrie
 • 2014 - 2015: WGK Diksmuide, verpleegkundige - 
 • 2016 - 2017: HH Ieper, nachtverpleegkundige PVT
 • 2017 - heden: zelfstandig verpleegkundige
 • 2022: project ' BinnensteBuiten ' i.s.m. praktijk Grusonia
 • 2023: voetverzorging AZ Delta Menen i.s.m. praktijk Grusonia


Opleiding:

 • 2011: psychiatrisch verpleegkundige

 • 2018: gespecialiseerde voetverzorging
 • 2019: referentieverpleegkundige palliatieve zorg
 • 2021: referentieverpleegkundige wondzorg
 • 2022: referentieverpleegkundige in de diabetologie
 • Voortdurende bijscholing in het kader van GGZ, pedagogie, wondzorg, voetzorg, e.a.


Varia : 

 • 2023: mede-auteur artikel rond voetzorg bij de geriatrische zorgvrager en compressietherapie voor het vakblad van Voetzorg+
 • Ervaringsdeskundige autisme en aanverwante problematieken.
 • Sarah is eveneens aangesloten bij een beroepsvereniging voor verpleegkundigen alsook i.h.k.v. voetzorg.


Bijscholingen in de voetzorg:

Syntra West:

 • Oncologische voetzorg
 • Sportpedicure

Lucia Vermeulen:

 • Nagelbeugels Podofix en Podostripe

ArteveldeHS:

 • Aan de slag als paramedicus in de voetzorg cluster 1 en 2