#WDSD23

21-03-2023

Sinds 2006 wordt op 21 maart wereldwijd 'Wereld Downsyndroom Dag' (World Down Syndrome Day) gehouden.

Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan mensen met deze problematiek ,maar ook aan de mensen die aan hen zorg verlenen.

Downsyndroom wordt veroorzaakt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van in tweevoud).

Vandaar ook de datum van 21-3 voor 'Wereld Downsyndroom Dag'.

Het syndroom komt voor op ongeveer 4,6 van de 10.000 geboortes en in alle bevolkingsgroepen.

Sinds 2012 is 'Wereld Downsyndroom Dag' een door de Verenigde Naties officieel erkende dag.

https://www.downsyndroom.eu/