Medisch vs. esthetisch.

25-02-2023
Sinds 1 januari 2022 is btw-vrijstelling voor medische verzorging grondig gewijzigd. 
Voortaan kunnen meer (para)medische beroepsbeoefenaars profiteren van een btw-vrijstelling.

Maar enkel voor ingrepen of behandelingen met een therapeutisch doel.

Men maakt dus een onderscheid tussen therapeutische/ medische zorg en esthetische zorg.

Bron : Securex