Ethisch ondernemen in de zorg.

28-02-2023
Initiatiefnemers :

Ethisch in thuisverpleging.

De leden van dit charter zijn diensten voor zelfstandig thuisverpleegkundigen, diensten thuisverpleging met loontrekkenden en beroepsorganisaties voor thuisverpleegkundigen. 


Samen vertegenwoordigen ze meer dan 10.000 thuisverpleegkundigen in Vlaanderen.

Door dit charter te ondertekenen, engageren de leden zich op vrijwillige basis om de richtlijnen voor ethisch zorgondernemerschap te respecteren.


De ondertekenende organisaties spreken dit engagement uit ten aanzien van elkaar en de verschillende andere actoren in de sector.


Praktijk Grusonia ondertekende dit charter.


Meer info?
https://www.charterthuisverpleging.be/initiatiefnemers