Project 'BinnensteBuiten':

Wij helpen kinderen, tieners, leerkrachten en hun opvoeders met vragen rond opvoeding en ontwikkeling. 

Meer info? 

https://www.project-binnenstebuiten.be

Gesprek en oplossingsgericht coachen:


Iedereen kan een moeilijke periode doormaken.

Soms staan die problemen je zo hard in de weg dat het je dagelijkse leven beïnvloedt, hindert of beperkt.

Als je zelf niet meteen een uitweg ziet of gewoon een los gesprek wil, dan help ik jou graag verder.
In gesprek gaan we dieper in op je vragen en bezorgdheden.
Jouw verhaal staat centraal, met aandacht voor je leefomgeving, voorgeschiedenis en ervaringen.
In vertrouwen zoeken we hoe je kan leren omgaan met die moeilijkheden en hoe je terug verder kan.


 • Prijs: € 55/ uur of € 27,5/ 30'. ( Tielt - Menen)
 • Doelgroep: volwassenen.
 • Er kan gewerkt worden met diverse meetinstrumenten en vragenlijsten.
 • Zo gewenst wordt er een (tussentijds) verslag opgemaakt voor andere betrokkenen hulpverleners. 

Relaxatietherapie door een erkend zorgverlener:


Meer en meer hebben we in onze haastige maatschappij nood aan ontspanning, onthaasting en leven in het hier en nu. 
Stress, spanningen en presteren staan centraal waardoor we vaak onze lichamelijke en emotionele reserves uitputten. 

Relaxatietherapie en stressmanagement kunnen hierop een antwoord bieden.

Relaxatietherapie richt zich op het verbeteren of herstellen van de harmonie tussen lichaam en geest. 

Wanneer we ons "niet goed in ons vel voelen" is er meestal een onevenwicht tussen beide.
Het is dan ook een therapie waarbij we lichaam en geest niet als iets afzonderlijks gaan bekijken. 

Gebruikmakend van verschillende technieken trachten we te streven naar een innerlijke rust. Door deze innerlijke rust gaan we ons meer bewust worden van ons eigen functioneren.

Zo leren we onze grenzen te respecteren en verhogen op deze manier de mentale en fysieke weerstand.


Voor wie?

 • Paniekaanvallen , angsten, burn-out.
 • Slaapproblemen.
 • Psychosomatische klachten.
 • Fibromyalgie , chronisch vermoeidheidssyndroom.
 • Concentratieproblemen.
 • Stressreductie.
 • Maar ook in het dagelijkse leven. Om je bewustzijn positiever te ontwikkelen. Je houding tegenover jezelf en ten opzichte van derden te verbeteren en om meer weerstand tegen stress op te bouwen.

Werkwijze?

Er wordt gewerkt met technieken vertrekkende vanuit het lichaam zoals ademtherapie , reflexologie, stretching.  Daarnaast gaan we ook in gesprek.

We vertrekken vanuit ons bewustzijn. 

Hierbij gaan we werken via specifieke mentale technieken en gebeurt de relaxatie via stembegeleiding ; sofrologie, mindfulness en meditatie- oefeningen.

We combineren vaak meerdere soorten therapie om het beste resultaat te bereiken. Bijvoorbeeld in combinatie met orthomoleculaire therapie of gesprekstherapie.


 • Prijs : € 55/ uur of € 27,5 /30 min.  (Tielt - Menen)
 • Doelgroep : kinderen en volwassenen.

Artikels :

Marieke schrijft elk jaar enkele artikels voor de Vlaamse Vereniging voor Autisme, alsook werkt ze geregeld samen binnen de organisatie van het infohuis.

https://autismevlaanderen.be/zoeken?search_api_fulltext=marieke+uleyn


Opleiding & bijscholing :
 • Opleiding Relaxatietherapeut : Kenniscentrum 'Open Mind', Gent.
 • Opvoeder / begeleider.(2006)
 • Psychiatrisch  verpleegkundige.(2009)
 • Relevante bijscholing sinds 2009, + 13 jaar ervaring binnen de acute & chronische psychiatrische zorgverlening.
 • BSc. psychologie i.o.

Ter info :
Wat is, wat doet een psychiatrisch verpleegkundige?

Als psychiatrisch verpleegkundige heb je te maken met mensen bij wie hun functioneren wordt beïnvloed door psychische problemen. 

Je begeleidt patiënten met uiteenlopende psychische problemen zoals een verslaving, anorexia nervosa, een persoonlijkheids- of angststoornis of depressie.

Tijdens de begeleiding en zorg die jij biedt, probeer je ervoor te zorgen dat een patiënt weer zelfstandig kan functioneren.

Je werkt op alle mogelijke diensten. 

Er zijn algemene diensten zoals crisisinterventie, opnamediensten en verdergezette behandeling. 

Maar ook afdelingen die zich richten op specifieke doelgroepen 

 • kinderpsychiatrie,
 • psychosenzorg,
 • depressiekliniek,
 • ouderenpsychiatrie,
 • mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen,
 • forensische psychiatrie,
 • verslavingszorg,...